عصر ایران : در جملاتی که ابراهیم رییسی در نطق اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر زبان آورده سه بی دقتی به لحاظ اشارات تاریخی به چشم می خورد.

ادامه خبر