اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در دومین روز سفر منطقه ای در امارات متحده عربی توافقی برای تامین گاز مایع برای آلمان امضا کرد. آلمان از جمله کشورهای اروپایی ...

ادامه خبر