بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در بررسی اخیر خود، ظرفیت درآمدزایی بخش ترانزیت برای اقتصاد ایران را تا 11 میلیارد دلار برآورد کرده و با بیان این که هم ...

ادامه خبر