معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: تعرفه های صادراتی محصولات جالیزی نهایتا تا دو هفته دیگر اعلام می شود و حداقل 100 درصد افزایش ...

ادامه خبر