محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن می گوید: قیمت مصالح ساختمانی همچون سیمان و میلگرد که مصالح اصلی ساخت و ساز بوده و می تواند ...

ادامه خبر