قیمت خودرو بالاخره نشانه هایی از رشد را نشان داد. این در حالی است که بازار خودرو در رالی صعودی اخیر دلار ثبات را تجربه می کرد.

ادامه خبر