عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو طی سال های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته اند بازار را به ...

ادامه خبر