نرخ سود واقعی وام مسکن با تسه که به 27 درصد هم رسیده بود حالا به کانال 23 درصدی عقب نشینی کرده است؛ یعنی کمترین میزان طی 5 ماه اخیر.

ادامه خبر