نهمین شعبه «خانه سام» در خیابان ستارخان شیراز افتتاح شد. در این فروشگاه مراجعان محترم می توانند بدون نیاز به مراجعه به چندین فروشگاه، تمام لوازم مورد نیاز خانه و ...

ادامه خبر