معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ دستورالعملی به شرکت های خودروسازی، ضوابط جدیدی را برای خودروهای پیش فروشی از سوی خودروسازان اعلام کرد که براساس آن، خودروهای پیش فروشی که زمان تحویل آنها تا اول اسفند ماه ماه جاری بوده است، باید با قیمت سابق به خریداران تحویل داده شود. بعد از توصیه ها، نارضایتی ها و دستور رئیس جمهور برای تجدیدنظر در قیمت خودروها، اینک خوردوسازان و دولت به تب و تاب افتاده اند که قیمت خودرو را در بازار به نحوی کنترل کنند، البته پیش از این دستور جدید رئیس جمهور نیز که ضوابط جدید قیمتگذاری خودرو از سوی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه کنترل بازار در 9 بهمن ماه سال جاری ابلاغ شده بود، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که روزی تولی گری قیمتگذاری خودرو را به دستور مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عهده داشت، دستورالعملی را در روزهای ابتدایی اسفندماه، به تمامی خودروسازان ابلاغ کرده است.

بر اساس این دستورالعمل که با امضای سیدجواد تقوی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکت های خودروسازی ابلاغ شده، تاکید شده است که خودروسازان در راستای فروش خودرو به قیمت تجاری( قیمت حدفاصل بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل سه ماده اقدام لازم را صورت دهند.بر اساس دستورالعمل صادره از سوی تقوی، تمامی فروش های قطعی(نقدی، پیش فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه ( یکم اسفندماه جاری) که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج شده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.متن کامل ابلاغیه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شرکت های خودروسازی به شرح زیر است:

"مدیرعامل محترم شرکت ....

با سلام

با عنایت به مصوبه شماره 219604 مورخ 91/11/9 کارگروه کنترل بازار مقتضی است در راستای اجرای بند (1) مصوبه یادشده مبنی بر فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی) نسبت به اجرای دقیق و کامل موارد زیر اقدام لازم صورت پذیرد:

1) تمامی فروش های قطعی(نقدی، پیش فروش، لیزینگ، اقساطی،...) با تاریخ تنظیم قرارداد پیش از ابلاغ این نامه که قیمت خودرو به صورت مشخص و قطعی در قرارداد فروش درج گردیده است، صرف نظر از زمان تحویل و سایر مواد مندرج در فرم قرارداد با قیمتهای مصوب قبلی می بایست عرضه شود.

2) قیمتهای تجاری جدید به خودروهای با تاریخ تحویل مندرج در فرم قرارداد 91/12/1 و بعد از آن تعلق می گیرد.

3) فروش محصولات به صورت مشارکت در تولید و پیش فروش می بایست بر اساس چارچوب و ضوابط پیوست تنظیم گردد.

در پایان خاطرنشان می سازد هرگونه تخطی از شرایط یادشده بالا به صورت جد توسط این سازمان پیگیری و در صورت لزوم وفق قوانین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت."تصویر نامه تعیین تکلیف خودروهای پیش فروشی با قیمت سابق :