شرایط فروش خودروی جدید KMC_J7 ویژه شهریورماه 1401 از سوی کرمان موتور اعلام گردید.

ادامه خبر