بعد از ابلاغ دستور دولت به کارخانه ها برای کاهش قیمت روغن، قیمت این محصول در فروشگاه ها هم کاهشی شده و حتی تولیدات قبل نیز با تخفیف عرضه ...

ادامه خبر