عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، سه نامزد مورد حمایت فعلی این جبهه را منوچهر متکی، محمد رضا باهنر و یک گزینه از حزب موتلفه که به احتمال زیاد یحیی آل اسحاق باشد، اعلام کرد.

احمد زمانی در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: ما در جبهه پیروان بر حسب شاخص های مختلف ابتدا تمامی چهره های مطرح انتخاباتی اصولگرا را مورد بررسی قرار داده و از میان گزینه هایی که از سوی زیرمجموعه ها به جبهه معرفی شده بودند در آخرین جلسه به سه گزینه که در طراز ریاست جمهوری کشور باشند به عنوان جمع بندی فعلی خود رسیدیم.

وی افزود: برای روزها و هفته های آینده سنجش میزان آمادگی انتخاباتی و انگیزه هر یک از این افراد در دستور کار جبهه قرار می گیرد تا از این میان گزینه یا گزینه های شایسته ای به جامعه اصولگرایی برای روند وحدت بیشتر معرفی شود. سیدکمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان نیز ضمن تایید انتخاب سه کاندیدای جبهه پیروان گفت: از بین حدود 7 نفر با مشورت دبیران کل احزاب و تشکل های عضو سه نفر انتخاب شدند که به جامعه اصولگرایان عرضه خواهد شد.