یک کارشناس هوانوردی پیش بینی کرده که مسافران طی دو سال آینده ممکن است برای سفرهای کوتاه مدت از هواپیماهای برقی استفاده کنند.

ادامه خبر