بر اساس آمار ارائه شده از شرکت مدیریت منابع آب ایران، بارش های سیل آسای اخیر تا تاریخ 10 مرداد ماه زمینه آورد آبی 6015 میلیون متر مکعبی را ...

ادامه خبر