به فاصله چند روز پس از نقد مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به اطلاع رسانی ترکیدن لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد، سازمان هواپیمایی کشوری از ترکیدن لاستیک هواپیمای شرکت سپهران در این فرودگاه خبر داد.

ادامه خبر