قیمت کاغذ تحریر در بازار آزاد به بندی 1 میلیون تومان رسیده است؛ این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که قیمت تمام شده برای تاجران ...

ادامه خبر