براساس آمارهایی که وزارت صمت از تقسیم بندی دهک های بازار خودروی کشور منتشر کرده، حدود 48.9 درصد از مردم ایران قدرت خرید ...

ادامه خبر