عربستان سعودی امروز جمعه درباره احتمال بارش باران های سیل آسا در شش منطقه این کشور از جمله شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره هشدار داد.

ادامه خبر