اختلاف میان قطر ایرویز و شرکت ایرباس باعث لغو سفارش های ناوگان هواپیمایی A350 از سوی ایرباس شده است. قطر ایرویز به دلیل نواقص سطح خارجی ...

ادامه خبر