شرکت خودروسازی لوسید، پیش بینی تولید خود را برای خودروهای برقی به نصف کاهش داد و چالش های زنجیره تامین و لجستیک را مقصر دانست و سهام خود را 10 درصد کاهش داد.

ادامه خبر