براساس پژوهش های جدید، آب باران تقریبا در همه جای کره زمین برای نوشیدن مناسب نیست و در دسته مواد تا ابد شیمیایی یا آلودگی های آلی دیرپا ...

ادامه خبر