هفته گذشته در گزارشی به ماجرای فروش خودرو در برخی از فروشگاه ها پرداخته شد. فروشگاهی که ادعا می کند با دریافت پیش پرداخت یک ماهه به مردم ...

ادامه خبر