شرکت تویوتا ژاپن دیروز، پنج شنبه با کاهش تولید خودرو به دلیل محدودیت های ناشی از کووید-19 در کارخانه ها در چین و کمبود جهانی نیمه رسانا ...

ادامه خبر