گوشی های امروزی دیگر فقط وسیله ای برای برقراری ارتباط نیستند، بلکه حافظه داخلی آن ها مخزن اسرار خانوادگی، شغلی و مالی صاحب آن ...

ادامه خبر