اولین اقتصادی که از غذا به عنوان سلاح استفاده کرد آمریکا بوده است. وزیر خارجه دولت های نیکسون و فورد گفته است: «غذا یک سلاح است».

ادامه خبر