قیمت طلا به دنبال شدت گرفتن تنش های ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین افزایش یافته، چون تقاضا برای این فلز گران بها به عنوان یک سرمایه گذاری ...

ادامه خبر