بانک مرکزی بریتانیا با هدف مقابله با افزایش نرخ تورم و با وجود نگرانی ها در خصوص تسریع رکود اقتصادی، نرخ بهره را 0.5 درصد افزایش داد.

ادامه خبر