وزیر نفت ضمن تاکید بر این که ایران آمادگی دارد در سریع ترین زمان به بازار نفت برگردد، از کشورهای اروپایی  خواست تا به فکر زمستان امسال باشند.

ادامه خبر