قیمت های ذکر شده در جدول زیر توسط وب سایت ایران جیب از مرکز فروش و بازاریابی ایران خودرو به طور رسمی دریافت گردیده است .


کسب اطلاعات بیشتر در وب سایت ایران جیب