خودرو پیکاپ آسنا دوکابین که از سوی شرکت آمیکو در ایران تولید می شود با افزایش قیمت در مردادماه 1401 عرضه خواهد شد.

ادامه خبر