خبرگزاری مهر: دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: خبر مربوط به دستگیری دختران میرحسین موسوی صحیح نبوده و آنها دستگیر نشده اند.

دفتر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار ما در مورد خبر دستگیری دختران میرحسین موسوی ساعت 8 صبح امروز توضیح داد: دادستان تهران اعلام کرده است که موضوع دستگیری و بازداشت نبوده است.

این دفتر اعلام کرد: دختران میرحسین برای ادای توضیحاتی به دادسرای امنیت حاضر شده بودند که تا یک ساعت دیگر می توانند به خانه بازگردند.

گفته های دفتر سخنگوی قوه قضائیه در حالی است که یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که نرگس و زهرا موسوی صبح امروز توسط ماموران دادستانی دستگیر شده اند.