غیر قابل دسترس شدن سایت کانون صرافان در حالی صورت گرفته بود که این کانون از سوی بانک مرکزی برای اعلام نرخ ارز آزاد مجوز داشت.

بعد از غیر قابل دسترس شدن سایت کانون، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه ای الکترونیکی به مدیران کانون اعلام کرده که 10 روز فرصت دارند تا روند فعلی سایت را تغییر داده و تنها به اعلام نرخ ارز مرجع و مبادلاتی بپردازد تا از حالت غیر دسترس بودن خارج شوند.

کانون نیز با غیر فعال کردن سامانه اعلام نرخ ارز آزاد توانست سایت خود را از حالت غیر قابل دسترس خارج کند و در گام های بعدی منتظر است تا بانک مرکزی مجوز اعلام نرخ آزاد سایت کانون صرافان را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال کند تا مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.گزارش های رسیده حاکی از آن است که مدیران کانون صرافان همچنان منتظرند تا مکاتبات بین بانک مرکزی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام و نتیجه مکاتبات به کانون اعلام شود. همچنین کانون قصد دارد تا زیرساخت ها و نسخه آزمایشی سایت را به روزرسانی کند تا با توان بیشتر به فعالیت های خود ادامه دهد.البته برخی گزارش های رسیده حاکی از آن است که کانون صرافان دیگر قصد ندارد در شرایط فعلی وارد بازار آزاد ارز شود تا از این طریق به مسائل ارزی دامن نزند.