رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفت: حداقل عیدی امسال کارگران 779 هزار و 400 تومان و حداکثر یک میلیون و 169 هزارو 100 تومان است که از نیمه بهمن ماه پرداخت می شود.

فتح الله بیات با بیان اینکه میزان عیدی کارگران معادل دو برابر حداقل حقوق تعیین شده است اظهار کرد: اکثر کارگران عیدی خود را با حقوق بهمن و حداکثر تا نیمه اسفند ماه دریافت میکنند اما تا پایان اسفند ماه ۹۱ تمامی کارگران باید عیدی خود را دریافت کرده باشند.وی ادامه داد: پرداخت عیدی کارگران در اکثر کارگاهها ، شرکتها و کارخانجات از اواسط بهمن ماه پرداخت خواهد شد.بیات با تاکید بر اینکه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور بیش از ۸۰درصد هستند افزود: کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.وی ادامه داد: مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کردهاند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز کند.بیات اظهار کرد: فرآیند پرداخت عیدی در برخی شرکتها متفاوت است به این مفهوم که در نیمه اول سال، نیمی از مقدار عیدی تعیین شده به کارگران پرداخت میشود.وی تأکید کرد: مطابق مصوبات و مستندات قانونی هیچ کارفرمایی حق ندارد عیدی سال جاری را حتی به ماههای ابتدایی سال بعد موکول کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: به خاطر شرایط پایان سال، غالب کارفرمایان اعم از پیمانکاران شرکتی و کارفرمایان شرکتی، عیدی کارگران را همراه با حقوق بهمن ماه یا حداکثر تا نیمه اول اسفند ماه پرداخت میکنند.بیات به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه همه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز یا دو ماه آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی ۱۵ سال اخیر بر اساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون نیز اجرایی شده است تعیین میشود. یعنی ۲ برابر حداقل حقوق و حداکثر ۳ برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.