بازار ديجيتال- بازار لوازم جانبي گوشي تلفن همراه كه طي مدت اخير مانند گوشي تلفن همراه دوران بي*رونقي را سپري مي*كرد طي مدت اخير تغيير كرده است.براساس اعلام فعالان بازار، طي مدت اخير ميزان تقاضا براي لوازم جانبي گوشي تلفن همراه از جمله هندزفري تا حدودي افزايش يافته است. فعالان بازار علت اين امر را انتشار اخباري در مورد احتمال رشد قيمت*ها در بازار طي هفته هاي آينده اعلام كردند.
در اين رابطه گفت*وگوي كوتاهي با شوقي، يكي از فعالان بازار اين كالا داشتيم كه مي*خوانيد:
طي مدت اخير بازار خريد و فروش لوازم جانبي گوشي تلفن همراه چگونه بوده است؟
بازار طي يكي دو هفته اخير تا حدودي پررونق شده است.
علت چيست؟
در بازار معمولا هر گاه كالايي با كاهش عرضه مواجه مي*شود ميزان تقاضا بالا مي*رود. مصرف كنندگان با تصور اينكه رشد قيمت*ها ادامه خواهد يافت يا اينكه رشد قيمت*ها بي*دليل نيست براي خريد اقدام مي*كنند. در بازار لوازم جانبي موبايل هم اكنون اين اتفاق افتاده است.
يعني در بازار شاهد عرضه و رشد قيمت*ها هستيم؟
تا حدودي قيمت*ها در بازار افزايش يافته است.
رشد قيمت*ها در چه حدي بوده است؟
در حد قابل توجهي نبوده است. حدودا 2 درصد.