گروه بورس کالا – سردار خالدی: تحلیلگران در شرایطی پیش بینی برای روزهای آینده را متاثر از اتفاقات جاری، مبهم می دانند که قیمت سکه در روز گذشته سیر متفاوتی را سپری کرده است. مبادلات بازار قراردادهای آتی در شرایطی دیروز با نزول قیمت ها همراه شد که از چند روز پیش شاهد خیزش جدیدی برای تحرکات مثبت قیمتی بود. اغلب تحلیلگران بر این باور هستند اخبار و گزارش های غیراقتصادی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روند دادوستدها است.

به نظر می رسد در شرایط فعلی نوسان ادامه پیدا کند، اما ثبات قیمت ها با اخبار و گزارش هایی که به صورت جسته و گریخته منتشر می شود روند سردرگمی را پیش روی سرمایه گذاران قرارداده است. البته دیروز تزریق دلار در بازار نقدی باعث شده بود بازار قراردادهای آتی سکه به شدت شاهد افزایش تعداد موقعیته ای فروش باشد.این در حالی است که به اعتقاد معامله گران حاشیه هایی که در روزهای اخیر در خصوص استعفای بهمنی شنیده شده ومباحثی که در خصوص مذاکرات ایران و گروه 1+5 در جریان است نشان دهنده این موضوع است که برای روزهای آینده تغییرات جدی در انتظار بازار است و چه بسا بیثباتیها برآمده از نتایج وضعیت فعلی شرایط اقتصادی و سیاسی است.علاوه بر شرایطی که بر بازارهای داخلی حاکم است؛ تغییرات بازار طلای جهانی نیز در شرایط کنونی بر روند دادوستدها تاثیرگذار است؛ به گزارش رویترز، قیمتهای جهانی طلا دیروز با افزایش محسوسی مواجه شد. این در حالی است که سرمایه گذاران منتظر بودند ببینند آیا بانک مرکزی ژاپن در پایان جلسه سیاست گذاری خود تصمیمی مبنی بر تزریق محرک مالی می گیرد یا نه؟ البته انتظارات کارشناسان حاکی از آن است که با سیاستهای اعلامی بانک مرکزی ژاپن، قیمت طلا مسیر رو به بالایی را تجربه خواهد کرد.همچنین از دیگر عوامل این افزایش، سیاست های مالیات بر واردات طلای هند بود که میتواند روی سطح تقاضاها در داخل این کشور و به تبع تاثیرگذاری بر سطح تقاضاهای خرد نقش داشته باشد. البته گمانه زنیها در مورد تصمیم گیری به انجام اقدامات از سوی ژاپن برای تحریک سومین اقتصاد جهان، باعث شده قیمت ین، به پایینترین حد در 2 سال و نیم گذشته برسد و شاخص طلای توکیو با افزایش بی سابقه ای همراه شود. این افزایش به دلیل زنده شدن امیدها نسبت به آغاز دوباره خرید طلا توسط سرمایه گذاران ژاپنی، پس از سالها فروش آن، صورت گرفته است. در همین حال گلدمن ساکس پیش بینی کرده طلا در میان مدت به تاثیر از سقف بدهی ها در ایالات متحده با تحرکات مثبتی مواجه شود. این در شرایطی است که افزایش قیمت ها بخشی از انتظارات مدنظر سرمایه گذاران است. دادوستدهای دیروز بازار قراردادهای آتی سکه به تناسب فاکتورهای ذکر شده در شرایطی با دامنه نوسان قیمتی منفی 3 درصد مواجه بود که براساس تازه ترین اطلاعیه بورس کالای ایران میزان وجه تضمین ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ هيات ﭘﺬﻳﺮش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻌﺎل در روزﻫﺎي اﺧﻴﺮ، از روز ﺷﻨﺒﻪ 7 بهمن ماه سال جاری ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺑﺮاﺑﺮ 4 میلیون و 500 هزار تومان میشود. از 7 بهمن ماه سالجاری وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮه ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، 7 میلیون تومان خواهد شد.

البته در بازار دیروز، قیمت سکه سررسید بهمن ماه با کاهش 74/0 درصدی در مبادلات صبح و افزایش 29/2 درصدی در مبادلات عصر در محدوده یک میلیون و 450 هزار تومان تا یک میلیون و 495 هزار تومان، سررسید اسفندماه با افزایش 01/0 درصدی در مبادلات صبح و کاهش 91/2 درصدی در مبادلات عصر در محدوده یک میلیون و 531 هزار تومان تا یک میلیون و 577 هزار تومان و سررسید فروردین ماه با کاهش 07/0 درصدی در مبادلات صبح و افزایش 07/3 درصدی در مبادلات عصر در محدوده یک میلیون و 617 هزار تومان تا یک میلیون و 665 هزار تومان قرار گرفت. در ضمن، تعداد موقعیت های تعهدی باز در هر یک از سررسیدها متفاوت بود؛ به طوری که برای سررسید بهمن ماه کاهشی، اما برای سررسیدهای اسفند و اردیبهشت ماه افزایشی بود.