اقتصاد کلان - ایسنا نوشت:در جلسه شورای عالی بیمه مقرر شد شرکت بیمه پارسیان به دلیل عدم رعایت مقررات و تخلفاتی که انجام داده از تاریخ پنجم بهمن ماه جاری تا اطلاع ثانوی اجازه صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث را نداشته باشد.

سیدمحمد کریمی - رییس کل بیمه مرکزی ایران - با بیان خبر فوق گفت: بیمه مرکزی شکایتی را به شورای عالی بیمه نسبت به تخلفات بیمه پارسیان ارائه کرده بود که این شورا در جلسه امروز این تخلفات را رسیدگی کرد و براساس آن این شرکت تا اطلاع ثانوی اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را ندارد.وی خاطرنشان کرد: افرادی که از سال گذشته بیمه نامه شخص ثالث داشته اند شرکت بیمه پارسیان موظف به ارائه خدمات خسارتی، صدور المثنی و یا حتی افزایش سطح پوشش خواهد بود اما برای تمدید و صدور بیمه نامه جدید دیگر مجوزی ندارد.کریمی درباره تخلفات بیمه پارسیان گفت: بیمه مرکزی تمام ابعاد تخلفات شرکت های بیمه ای را بررسی می کند و در اولویت رعایت حقوق بیمه گذاران را در نظر می گیرد که شرکت بیمه پارسیان ضمن توجه نداشتن به حقوق بیمه گذاران آیین نامه های بیمه مرکزی را رعایت نکرده و حق نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و درمان نیز پرداخت نکرده است.

رییس کل بیمه مرکزی ایران افزود: همچنین براساس آیین نامه ها این شرکت باید سرمایه گذاری هایی را انجام می داد که انجام نداد وهمچنین آیین نامه توانگری مالی را رعایت نکرده است.وی افزود: همچنین بیشترین شکایت از سوی بیمه گذاران را از طرف شرکت بیمه پارسیان داشته ایم لذا به دلیل آنکه این شرکت به اخطارهای بیمه مرکزی توجه نداشته شکایتی به شورای عالی بیمه داشتیم و این شورا تصمیم بر عدم اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را داشت.کریمی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه این شرکت در فرابورس است اعضای هیات مدیره هر چه سریعتر خود را با قوانین بیمه مرکزی تطبیق دهند تا مجوز صدور بیمه شخص ثالث را مجددا دریافت کنند.رییس کل بیمه مرکزی ایران در پایان خاطرنشان کرد: شرکت های دیگر بیمه ای نیز مراقب رعایت آیین نامه ها و حقوق بیمه گذاران باشند.