سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه مراسم تودیع دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در مورد رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی، صلاحیت موسوی و کروبی، مرخصی جوانفکر و فائزه هاشمی، پرونده مهدی هاشمی و شهرام جزایری با خبرنگاران صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در اظهار نظر در مورد صلاحیت حضور مجدد کروبی و موسوی در انتخابات گفت: صلاحیت و عدم صلاحیت افراد به محکومیت قضایی ارتباطی ندارد و هر کسی که مرجع ذیصلاح تشخیص دهد که صلاحیت او احراز نشده، چه پرونده قضایی داشته و چه نداشته باشد، مورد تایید قرار نمی گیرد.وی با بیان اینکه در واقع الزام محکومیت قضایی دلیلی برای صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد نیست، یادآور شد: این افراد که شما اسم بردید، چون افرادی هستند که به نظام و مردم ظلم کردند و مرتکب خلاف های بزرگ شدند، چنانچه توبه و جبران نکنند، من نمی دانم مرجع صلاحیت دار درباره این افراد چه تصمیمی می گیرد؛ اما اگر از من بپرسند اینها صلاحیت ندارند.دادستان کل کشور همچنین درخصوص انتخاباتی شدن فضای کشور یکی از وظایف قوه قضائیه را که در قانون هم پیش بینی شده پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و متذکر شد: دستگاه قضایی با افرادی که از روی نیت اقدامات مجرمانه داشته باشند، برخورد خواهد کرد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر اقدامی برخلاف قانون را قبل از انجام متوجه شویم تذکر داده خواهد شد یادآور شد: در صورت وقوع جرم انتخاباتی و احراز آن تاکید شده که به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شود. رد مرخصی جوانفکر و فائزه هاشمی وی همچنین با رد مرخصی مشروط جوانفکر و فائزه هاشمی گفت: افرادی که محکوم میشوند با شرایطی که سازمان زندان ها تعریف و ضوابطی که مشخص کرده به مرخصی میروند، البته ضوابط متعدد است. محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با تکذیب آزادی شهرام جزایری یادآور شد: هیچ مرجع قضایی نسبت به آزادی شهرام جزایری حکمی نداده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی افزود: هنوز پرونده وی در دادگاه رسیدگی نشده و تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام نتیجه باید از اعلام نظر در این زمینه خودداری شود.