اقتصاد - واحد مرکزی خبر:

منابع خبری از مصمم بودن دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر می دهند و شواهد نشان می دهد که دولت این روزها در تلاش است تا با رایزنی با نمایندگان مجلس مقدمات اجرایی نمودن مرحله دوم این طرح را هموار نماید.در همین رابطه خبرنگار جهان مطلع شد که دولت تصمیم دارد تا نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2500 تومان قرار دهد.

همچنین قیمت تمام شده بنزین معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس یعنی حدوداً لیتری 2250 تومان که با هزینه های مالیاتی رقم 2500 تومان در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد دولت برای قیمت گازوئیل حدوداً 800 تومان میباشد.همچنین بر طبق این تصمیم قرار است پرداخت نقدی یارانه ها به ازای هر نفر در ماه به 120 هزار تومان افزایش یابد.با این حال هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه نقدی قرار است به همه مردم پرداخت شود یا اینکه دولت بنا دارد چند دهک پایین را مشمول این طرح قرار دهد.