منطقه پنج تهران یکی از کانون   های تقاضای اجاره آپارتمان مسکونی از سوی طبقه متوسط به شمار می   آید که در روزهای اخیر به ...

ادامه خبر