چهار ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و همزمان با برنامه ساخت 2 میلیون واحد مسکونی در فاز نخست اجرای طرح ...

ادامه خبر