دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: می دانیم که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و ...

ادامه خبر