روزنامه جمهوری اسلامی: اگر آیت الله جنتی نمی توانند از عصبانی شدن خودداری کنند بهتر است از امامت نماز جمعه معاف شوند

احزاب و شخصیت ها - جمهوری اسلامی نوشت:
طی روزهای اخیر تعداد زیادی از خوانندگان روزنامه جمهوری اسلامی در تماس های تلفنی از نوع اظهارات آیت الله جنتی در نماز جمعه تهران و بکار بردن تعبیرات زننده انتقاد کردند. آنها می گویند خطیب جمعه در عین حال که حق دارد از هر کس که لازم میداند انتقاد کند، باید انتقادها با الفاظ و عباراتی متناسب با حرمت و قداست نماز جمعه باشند زیرا خطبه های نماز جمعه به جای دو رکعت نماز محسوب میشوند و بکار بردن الفاظ نامناسب با جایگاه نماز منافات دارد. این افراد، این نکته را هم گفتند که اگر آیت الله جنتی نمی توانند از عصبانی شدن خودداری کنند بهتر است از امامت نماز جمعه معاف شوند.