ایران جیب : مزدا 3 جدید با موتور 1600 سی سی تا سه ماه آینده وارد بازار ایران خواهد شد.پیش از این گروه خودروسازی بهمن اعلام كرده بود كه قصد دارد سواری مزدا 3 با موتور 1600 سی سی را در ایران تولید كند.در این راستا در بهمن ماه سال گذشته تعدادی از مدیران گروه خودروسازی بهمن برای مذاكره با مسوولان شركت مزدا در زمینه تولید این خودرو در شركت مزدا حضور یافته بودند. نتیجه این مذاكرات مثبت بوده و دو خودروساز در زمینه تولید مزدا 3 جدید با موتور 1600 سی سی در ایران به توافق رسیدند.
در این شرایط طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، در حال حاضر برنامه ریزی برای تولید این خودرو در حال انجام بوده و از سه ماه آینده وارد بازار خواهد شد.گروه بهمن تاكنون سواری مزدا را در انواع مزدا 2 با موتور 1600 سی سی در دو مدل تیپ 1 و 2 و مزدا 3 با موتور 2000 سی سی در سه مدل تیپ 1، 2 و 3 و نیو مزدا تولید كرده است. هنوز قیمت مزدا 3 با موتور 1600 سی سی دقیق مشخص نشده است، اما مزدا 3 تیپ 4 با موتور 2000 سی سی با قیمت حدود 95 میلیون تومان به بازار عرضه می شود. البته قیمت مزدا 3 با موتور 1600 سی سی كمتر از 50 میلیون تومان خواهد بود.امسال حدود هزار دستگاه مزدا 3 با موتور 1600 سی سی در مدل دنده دستی آن در ایران تولید خواهد شد.در حال حاضر قیمت نیو مزدا 3 سدان تیپ 1 معادل 83 میلیون تومان، نیو مزدا سدان تیپ 2 معادل 87 میلیون تومان، نیو مزدا سدان تیپ 3 معادل 91 میلیون تومان و نیو مزدا هاچ بك تیپ 3 نیز معادل 93 میلیون تومان است.براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار ما مزدا3 جدید تیپ 1 با گیربگس دستی و موتور 1600 سی سی حدود 70 میلیون تومان توسط گروه بهمن عرضه میشود.جدول مقایسه مزدا3 جدید با موتور 2000 و 1600 سی سی :