برای این کار ابتدا به سایت شرکت پست رفته به این آدرس آمده http://eservice.postcode.post.ir/mod...me=Postalcode2 و شماره تلفن ثابت خود را وارد کرده و کدپستی مربوط به آن شماره تلفن را پیدا کنید.

سپس به سایت map.tehran.ir رفته و آدرس دقیق مکان را با استفاده از منوی جستجوی کد پستی روی نقشه بیابید.