در مقاطعی که بازار ارز متأثر از اخبار سیاسی و اقتصادی روند افزایشی می گیرد، بانک مرکزی با هدف ارسال سیگنال ثبات به بازار و نشان ...

ادامه خبر