وزیر امور اقتصادی و دارایی در درخواستی رسمی از دولت خواستار فروش 4 درصد سهام ایران خودرو و سایپا، دو غول خودروسازی ایران شد.

ادامه خبر