بررسی آمارها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه آبان ماه در 14 استان کمتر از تورم میانگین کل کشور است.

ادامه خبر