کیهان نوشت: نفوذ صهیونیست ها در مراکز اهدای جوایز سینمایی و تلویزیونی موجب دریافت جایزه توسط یکی از ضعیف ترین سریال های ســال ۲۰۲۱ به نام «تهران» شد.

ادامه خبر