ابراهیم رئیسی در برنامه های اقتصادی خود اعلام کرد که به پنج دهک اول یارانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت...

ادامه خبر